Polish Online Impro Festival

13. + 14.11.2020

Festival Schedule

Fri 18.00-20.00 Workshops 

Fri 20.15-21.30 Tak-i Quiz (Pl)

Fri 20.15-21.30 Impro Jam (Eng)

Fri 21.30 Party

Sat 14.00-16.00Workshops 

Sat 16.30-18.30Workshops

Sat 19:00-20.30 Panel

Sat 20.30 Party

 

LINE UP

Katarzyna Chmara (Bydgoszcz - wymyWammy, Dwie siostry, 7 kobiet w różnym wieku)

Alicja Dobrowolna (Bydgoszcz  - wymyWammy, Dwie siostry, 7 kobiet w różnym wieku)

Małgorzata “Róża” Różalska (Gdańsk - Ohana, 7 kobiet w różnym wieku)

Agnieszka Matan (Warszawa - Resort Komedii, Szkoła impro)

 

Alan Pakosz (Kraków - Grupa AD HOC, Szkoła Improwizacji AD HOC)

 

Artur Jóskowiak (Wrocław - Teatr Improwizacji Improkracja, Akademia Improwizacji)

 

Mateusz Płocha (Wrocław/ Warszawa - Teatr Improwizacji Improkracja, Akademia

Improwizacji, Szkoła impro)

 

Wojciech Tremiszewski (Gdańsk - Solo impro, W Trzech Osobach, Jachimek-Tremiszewski Trio)

 

“Polish Online Impro Festival” to pierwszy polski festiwal improwizacji online. Ze względu na ograniczone możliwości improwizowania w świecie rzeczywistym chcielibyśmy zaprosić na spotkanie w świecie wirtualnym. Z tej okazji przedstawiciele różnych szkół improwizacji w Polsce wspólnymi siłami stworzyli plan warsztatów, który będzie zawierał myśli charakterystyczne dla danych szkół. Oprócz warsztatów będą też jamy, panel dyskusyjny oraz wieczorne spotkania na których można miło spędzić czas i porozmawiać o życiu i improwizacji. 

W pierwszej edycji “Polish Online Impro Festival” wezmą udział trenerzy z kilku głównych polskich ośrodków improwizacji:

Katarzyna Chmara (Bydgoszcz - wymyWammy, Dwie siostry, 7 kobiet w różnym wieku)

Alicja Dobrowolna (Bydgoszcz  - wymyWammy, Dwie siostry, 7 kobiet w różnym wieku)

Małgorzata “Róża” Różalska (Gdańsk - Ohana, 7 kobiet w różnym wieku)

Agnieszka Matan (Warszawa - Resort Komedii, Szkoła impro)

Alan Pakosz (Kraków - Grupa AD HOC, Szkoła Improwizacji AD HOC)

Artur Jóskowiak (Wrocław - Teatr Improwizacji Improkracja, Akademia Improwizacji)

Mateusz Płocha (Wrocław/ Warszawa - Teatr Improwizacji Improkracja, Akademia Improwizacji, Szkoła impro)

Wojciech Tremiszewski (Gdańsk - Solo impro, W Trzech Osobach, Jachimek-Tremiszewski Trio)

Pierwszy polski festiwal improwizacji online odbędzie się 13-14.11.2020. Miejsce: cały świat. 

"Polish Online Impro Festival" is the first Polish online improvisation festival. Due to the limited possibilities of improvisation in the real world we would like to invite you to a meeting in the virtual world. On this occasion, representatives of various schools of improvisation in Poland have jointly created a workshop plan, which will contain thoughts characteristic for the given schools. Apart from the workshops there will also be cavities, a discussion panel and evening meetings where you can have a nice time and talk about life and improvisation. 

The first edition of "Polish Online Impro Festival" will be attended by trainers from several major Polish improvisation centers:

Katarzyna Chmara (Bydgoszcz - wymyWammy, Two Sisters, 7 women of different ages)

Alicja Dobrowolna (Bydgoszcz - wymyWammy, Two Sisters, 7 women of different ages)

Małgorzata "Róża" Różalska (Gdańsk - Ohana, 7 women of different ages)

Agnieszka Matan (Warsaw - Comedy Resort, Szkoła Impro)

Alan Pakosz (Cracow - AD HOC Group, AD HOC Improvisation School)

Artur Jóskowiak (Wrocław - Improvisation Theatre Improkracja, Academy of Improvisation)

Mateusz Płocha (Wroclaw / Warsaw - Improvisation Theatre Improkracja, Academy of Improvisation, Szkoła Impro)

Wojciech Tremiszewski (Gdansk - Solo impro, W Trzech Osobach, Jachimek-Tremiszewski Trio)

The first Polish online improvisation festival will take place on 13-14.11.2020. 

Place: the whole world. 

WORKSHOPS

Mateusz Płocha (Wroclaw/Warsaw)

Scenarzysta, komik, improwizator. Kierownik literacki w Jake Vision DGA Studio. Zawodowo związany z warszawskim Klubem Komediowym, Teatrem Improwizacji Improkracja oraz duetem Dwaj Panowie. Autor skeczy w polskiej edycji Saturday Night Live. Uczy improwizacji oraz pisania skeczy w Szkole Impro oraz Akademii Improwizacji. 

Screenwriter, comedian, improviser. Story editor at Jake Vision DGA Studio. Permanently associated with the Warsaw Comedy Club,Improvisational Theater - Improkracja and comedy duo - Dwaj Panowie. The author of sketches in the Polish edition of Saturday Night Live. He teaches improvisation and sketch comedy at the Impro School and Improv Academy.

From Improv to sketch comedy part 1 and part 2 (Eng) (semi advanced/advanced level)

Wow, great scene, too bad we didn’t write it down. Well, it’s time to take your improv skill and turn it into a HILARIOUS (yes) sketch. Improvising on stage we constantly generate stories and dialogues - why not write it down? Dear Improviser, let me introduce you to the not so diffident world of sketch comedy.

WORKSHOP 1
Friday part 1 18:00-20:00

Saturday part 2 12:00-14:00

Mateusz_Płocha_zdjęcie_2_fot._Magdalen

Małgorzata Różalska (Tri-City)

(Gosia/Róża)

Improwizatorka i trenerka z Gdyni. Impro zajmuje się od 2004 roku. Od 14 lat uczy improwizacji na Uniwersytecie Gdańskim. Poza impro życiem, ukończyła Reżyserię w Gdyńskiej Szkole Filmowej, Fotografię na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ii Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim, i uwielbia mieszać wszystkie swoje sztuki z impro. Prowadzi własną firmę Rozaart razem z siostrą,nagrywa Podcast Kreatura, pisze bloga o improwizacji.Jest członkinią międzynarodowej grupy impro Ohana i podbija świat, ucząc i występując do tej pory w 18 krajach. Jest impro nerdem, uczy się od nauczycieli z całego świata. W impro poszukuje wolności, przygody i zawsze chce więcej. 

Małgorzata Różalska (Tri-City)

(Gosia/Róża) – improviser and teacher from the north of Poland. Doing improv since 2004, as one of the first in Poland. Besides living improv life, she graduated Film Directing in Gdynia Film School, Photography at Academy of Fine Arts in Gdańsk, and Cultural Studies at University of Gdańsk – and she loves mixing all her arts with improv. She owns a Rozaart company with her sister, she records Kreatura Podcast, she writes rozalska.com blog about improv. She’s in an international Ohana group, and she’s been conquering the world by teaching and performing in 18 countries so far. In improv she seeks for freedom, adventure, and she always wants more.

Self directing (Eng) (semi advanced/advanced level)

As improvisers, we are actors, directors, and screenwriters at the same time. But we are not fully aware what kind of tools could make us better directors and screenwriters. During my directing studies in Film School I spent many hours thinking, how to translate those film tools to improv. In this workshop you will find, what connects good improv with good directing… and what connects bad improv to bad directing. The hardest job is to communicate your own ideas to actors, which make it easier when you are in both roles. Good directing is good communication. Director is responsible for his art. He must know what he wants, what he wants to tell, what is important to him. At the same time he must be aware that it’s a process that may lead him in surprising directions, and must be ready to drop the images from his head. Are you ready to take the steer?

WORKSHOP 2

Friday Time 18:00-20:00

Małgorzata Różalska.jpg
 
Alicja Dobrowolna.foto.JPG

Alicja Dobrowolna (Bydgoszcz)

Improwizatorka, animatorka kultury, instruktorka teatralna i współorganizatorka Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Impro Improdrom w Miejskim centrum Kultury w Bydgoszczy. Aktorka i współzałożycielka Teatru Improwizowanego wymyWammy - pierwszej grupy impro w jej mieście. Członkini innych improwizacyjnych grup i projektów - Dwie siostry, 7 Kobiet w Różnym Wieku, The Allnighters, You&Me.

Prowadzi warsztaty dla dorosłych, dzieci, seniorów i osób niepełnosprawnych. Regularnie bierze udział w festiwalach w Polsce i za granicą, uczy się od nauczycieli z całego świata.

Uwielbia delfiny, jedzenie, wieczorne rozmowy. Nie lubi cebuli i sportu.

Alicja Dobrowolna (Bydgoszcz) 

 Improviser, cultural animator, impro teacher and co-organizer of The Impro Theater Festival Improdrom in Urban Cultural Centre in Bydgoszcz, Poland. Actress and co-founder of the Improvised Theater wymyWammy - the first impro group in her city. Since then, she has become a member of other improvisational groups and projects – Two Sisters, 7 Women of Different Ages, The Allnighters, Project Eve, You&Me. She leads workshops for adults, children, seniors and disabled people. She participates regularly in festivals in Poland and abroad, performing in English and studying with teachers from all over the world. She loves dolphins, food, late-night talks. She doesn’t like onions and sport.

 

Nie bądź interesujący, bądź zainteresowany! (PL) (poziom średniozaawansowany)

Bądź nudny! To jedno z najbardziej znanych zdań, które Keith Johnstone zwykł mówić swoim studentom. Jaka prosta i uspokajająca myśl. A tak trudna do zrealizowania…

Jak bardzo podczas improwizowania skupiamy się na tym, by być kreatywnym, zabawnym, ważnym, ciekawym? Za bardzo... Co by było, gdybyśmy się odprężyli, odpuścili presję, która sami sobie narzucamy i po prostu zaczęli się interesować wszystkim, co nas otacza ... Co by było, gdybyśmy przestali wkładać tyle wysiłku w bycie dobrym, a zamiast tego postarali się uczynić naszych parterów super interesującymi? Mówi się - Jeśli chcesz być ciekawy, zacznij być zainteresowany! Dzięki tym warsztatom doświadczymy, co to znaczy być zainteresowanym zamiast interesującym. Skoncentrujemy się na naszych partnerach. Poświęcimy im całą naszą uwagę. Będziemy szalenie zaangażowani we wszystko, co robią. Sprawimy, że wszystko będzie niezwykle interesujące! Co więcej, będziemy zainteresowani sami sobą, nie tracąc przekonania, że nawet mała rzecz wykonywana z wiarą, może być super ciekawa.

WORKSHOP 3
Time Friday 18:00 - 20:00

Artur_Jóskowiak.jpg

Artur Jóskowiak (Wrocław)
 

Artur Jóskowiak (Wrocław)

Artur Jóskowiak - aktor improwizator, nauczyciel, trener improwizacji oraz biznesu, komik, konferansjer, absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, pedagog w Akademii Sztuk Teatralnych (Wrocław), trener improwizacji w Teatrze Muzycznym Capitol, współzałożyciel Teatru Improwizacji Improkracja, duetu Dwaj Panowie; improwizator w grupie PAPTAK oraz Slavic Party 24/7. Prowadzi warsztaty z teatru improwizacji (od 2010) oraz improwizacji w biznesie. Uczył się od trenerów m.in. z USA, Austrii, Wielkiej Brytanii, Francji, Izraela, Argentyny, Słowenii. Ze sceną związany od 2006 roku.

 

Mięso w scenach (PL) (poziom średniozaawansowany)

Klasyczny trening scen w stylu Akademii Improwizacji z Wrocławia. Będziemy ćwiczyć strukturę sceny improwizowanej oraz elementy, dzięki którym działa i chce się ją oglądać. Dużo feedbacku, uwag, cennych tipów i niezręcznych metafor prowadzącego. 

WORKSHOP 4
Friday Time 18:00 - 20:00

Alan Pakosz

(Krakow)
 

Alan Pakosz - aktor, artysta kabaretowy, konferansjer, improwizator, trener aktorstwa i improwizacji scenicznej. Członek i założyciel Grupy Improwizacji Komediowej AD HOC. Dyrektor artystyczny festiwalu ImproFest. Przeprowadził ponad sto różnych warsztatów z improwizatorami, aktorami, amatorami. Uczestnik wielu zagranicznych warsztatów improwizacji z trenerami ze Stanów Zjednoczonych, Anglii, Holandii, Francji, Niemiec, Szwajcarii, Australii, Kanady.

Alan Pakosz is Polish actor - a member of KTO Theatre for over 10 years.

His improv journey started 12 years ago, which makes him one of the first improvisers in Poland. He is a member of AD HOC Group from Cracow and Artistic Director of International Improv Festival – ImproFest. For five years he has also been a member of Ohana – a European Improv Project. Performed on many European festivals including: Barcelona, Amsterdam, Sofia, Uppsala, Tampere, Bremen, Ljubljana, Prague, Brno.

He has run over 100 workshops with improvisers, actors, and amateurs. He was teaching his workshops during international festivals in Poland, Czech Rep., Slovenia, Sweden, Bulgaria and the Netherlands.

Storytelling, czyli jak zbudować dobrą historię (PL) (poziom średniozaawansowany)

Zapraszam serdecznie na warsztat z tworzenia historii, budowania fabuł i łączenia scen w historie. Wszystkie te części składowe sprawią że praca z długimi formami będzie dużo prostsza. Przyjrzymy się tworzenia fabularnych historii i zobaczymy jak poszczególne klocki układanki jaką jest fabuła opowieści wpływają na siebie.

WORKSHOP 5

Friday Time 18:00-20:00

Alan Pakosz for. D. Hendzlik.JPG

SCHEDULE FRIDAY

 

Impro Jam ENG

Fri 20.15-21.30

This jam is a great opportunity to meet improvisers from all around the world and improvise online. It will be led by Agnieszka Matan straight from Warsaw and you - improvisers from all over the world will perform! The jam will be held in English. Free entrance!

 

Impro jam to świetna okazja by poznać improwizatorów z całego świata i poimprowizować online. Jam poprowadzi Agnieszka Matan prosto z Warszawy, a występować będziecie Wy – improwizatorzy z całego świata! Jam odbywać się będzie w języku angielskim. Wstęp wolny! Zapraszamy!

Tak-i Quiz PL

Fri 20.15-21.30 prowadzenie Małgorzata Różalska

 

Tak-i Quiz

Interaktywny impro-quiz na żywo, w który możesz zagrać bez wychodzenia z domu i dzwonić do studia z awanturką. Bo my, improwizatorzy, kochamy dramę. I impro też.

Poprowadzi Róża w imieniu trójmiejskiego Domu Impro.


 

Yes-and Quiz

An interactive live impro-quiz that you can play without leaving your home and call the studio with rage about the answers. Because we improvisers love drama. And improv too. Gosia will be your host - the quiz will be in Polish though.
 

Party 21:30

Kasia Chmara by Dariusz Gackowski(1).JPG

Kasia Chmara (Bydgoszcz) 

Jest instruktorem teatralnym ,uczy emisji głosu, oraz improv. Jest współzałożycielką grup teatru improwizacji „wymyWammy” oraz Duo Impro- „Dwie Siostry”. Jest członkiem teatru „Impro Atak!” w Łodzi, grupy „7 Kobiet w różnym wieku”, Irlandzko-polskiego duetu „Which is Which”, a także europejskiego projektu improwizacji „Ohana”. Katarzyna Chmara jest współorganizatorką Międzynarodowego Festiwalu Improwizacji Teatralnej „Improdrom” w Bydgoszczy. Często prowadzi warsztaty teatralne i impro w kraju i za granicą. Z wykształcenia jest aktorką po łódzkiej filmówce, tam również kończy swoje studia doktoranckie. Pracuje w Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy. Ciągle pełna energii, w ciągłym pędzie.

Kasia Chmara is an actress (she finished International Film, Theatre and Tv School in Lodz) and teacher and performs with numerous improv groups, such as the popular „wymyWammy” (Bydgoszcz), the duo group „Two Sisters”, the Lodz based theatre group „Impro Atak” as well as the European improv project „Ohana”, or “7 Womens of Different Ages”, “Which is Which”- Irish ,Polish duo, “The Allnighters” Polish, Greek and French improv group, and solo show “Adventure Girl”. Chmara is an artistic coordinator of Improdrom- International Improv Festival in Bydgoszcz, Poland, she gained experience in the field of organisation, production and public relation. She regularly leads theatre and improvisation workshops in Bydgoszcz and throughout Poland. Currently she is doing her PhD in Creating Character on script play through improvisation techniques. She is improvising over 9 years, but she’s been teaching theatre since 1998 She was performing all over the world.Nowadays she is an actress at the Kameralny Theatre in Bydgoszcz. Always full of energy, in a constant rush.

Character from the scratch (Eng) (semi advanced)

Intensive workshop to create your stage character step by step without hesitation that something will be wrong, that your character will not be strong enough. You will develop your imagination so that when you are creating a character during a performance you will immediately think about every aspect of it and give your character a perfect and well-thought-out image. Like a sculptor, you will create your character from scratch

Agnieszka Matan2.png

Agnieszka Matan (Warsaw)

Komiczka, improwizatorka, stand-up’erka, scenarzystka zaangażowana w rozwijanie lokalnej kultury i życie Warszawy. Współprowadzi Resort Komedii, uczy improwizacji w Szkole Impro. Prowadzi także zajęcia międzypokoleniowe oraz inicjatywy wzmacniające pozycję kobiet w komedii.  Współorganizowała trzy edycje Warsaw Improv Festival. Uczyła się improwizacji  w Chicago.

A comic, improviser, stand-up artist, screenwriter, involved in developing local culture in Warsaw. She co-runs Resort Komedii (an independent stage in Warsaw) and teaches improv at Szkoła Impro. She also conducts intergenerational classes and initiatives strengthening the position of women in comedy. She co-organized three editions of the Warsaw Improv Festival. She studied improvisation in Chicago.

 

Plan B - exercises for hard times (Eng) (semi advanced)

Everything has changed and it is time for a real test of our flexibility and the legendary "yes and" rule - are we really able to continue working and creating? How to conduct workshops when the stages are closed? I invite you to a practical 2h workshop, during which I will share with you improv exercises that work well online. I’d like to share my experiences with you, because I know how improv helps in the most difficult moments and encourage participants not to give up workshops, rehearsals or work, even when everything has to be done online. It is possible!

WORKSHOP 7

Saturday Time 14:00-16:00

WORKSHOP 6

Saturday Time 14:00-16:00

Małgorzata Różalska (Trójmiasto)

Biegnąca z Wilkami (PL) (poziom średniozaawansowany)

Warsztat inspirowany książką Clarissy Pinkoli Estes pod tym samym tytułem.

Warsztat o kobiecych postaciach, skierowany do kobiet. Dzika Kobieta jest

częścią każdej z nas. Znajdziesz ją w opowieściach, baśniach, mitach od

początków ludzkości. Jest to duch pełen siły, kreatywności, radości i instynktów.

Funkcjonujemy w czasach dalekich od równowagi. Zróbmy krok w tył i przyjrzyjmy się kobiecym archetypom, współczesnym sposobom budowania protagonistek w świecie filmu i temu co na co dzień prezentujemy na scenie. Czy to, co gramy, jest spójne z tym, co chciałybyśmy grać?

Wojciech Tremiszewski (Trójmiasto)

Nazywam się Wojciech Tremiszewski i pracuję jako aktor, improwizator, reżyser, pisarz i instruktor teatralny. Występowałem w wielu teatralnych, telewizyjnych i filmowych projektach, w tym w Kabarecie Limo, improwizowanym serialu telewizyjnym "Spadkobiercy" oraz w polskiej wersji programu "Whose Line Is It Anyway?".Jestem założycielem W Gorącej Wodzie Kompanów, jednego z pierwszych teatrów improwizowanych w Polsce. Odtąd byłem członkiem wielu rozmaitych impro grup, a od jakiegoś czasu zakochałem się w solo impro. Jestem współzałożycielem Gdańskiego Festiwalu Improwizacji "Podaj Wiosło" i przez siedem lat byłem jego dyrektorem artystycznym. Od 2000 poprowadziłem bardzo wiele warsztatów teatralnych, między innymi w Liverpoolu, Berlinie, Bukareszcie, Strefie Gazy i wielu miejscach w kraju. Prowadzę także wiele warsztatów z teatru improwizowanego.Kocham opowiadać opowieści.

My name is Wojciech Tremiszewski and I work as an actor, improviser, director, writer and theatre instructor. I was involved in many theatre, improv, tv sketch shows and film projects, including Kabaret Limo, improvised tv series "Spadkobiercy" and polish version of "Whose line is it anyway?" I founded W Gorącej Wodzie Kompani, one of the first improv theatres in Poland. Since then I've been part of many improv groups. And lately I've fallen in love with solo improv. I am co-founder of Gdansk Improv Festival "Podaj Wiosło" and was it's artistic director for seven years. I've been teaching theatre since the 2000's, doing projects in Liverpool, Berlin, Bucarest and Gaza and many places in Poland. I've also done many improv workshops around the country.I love telling the stories.

Cel (PL) (poziom średniozaawansowany)

Kiedy myślimy o postaci z filmu lub książki, którą naprawdę pokochaliśmy, miała ona cel, wielką potrzebę dawania czegoś, była zdesperowana, by gdzieś się dostać, umarłaby, nie spełniając swego marzenia. Na tym warsztacie popracujemy nad stworzeniem postaci, które mają taki Cel.

Wojciech Tremiszewski fot. M. Tremiszews

WORKSHOP 8

Saturday Time 14:00-16:00

WORKSHOP 9

Saturday Time 14:00-16:00

Alicja Dobrowolna.JPG

Alicja Dobrowolna (Bydgoszcz)

Don’t be interesting, be interested! (Eng) (semi advanced/advanced level)

Be boring! – it’s one of the most famous sentences Keith Johnstone used to say to his students. What a simple and relieving thought! And so hard to follow…How often during a performance we focus on being creative, funny, important, visible, interesting? Too often... What if we relaxed, gave this pressure up and just were interested in everything that surrounds us… What if we stopped putting so much effort into being good, looking great, creating interesting ideas and... just be interested instead... If you want to be interesting, start to be interested! This workshop is about making You experience and practice being interested instead of being interesting. This workshop will make You experience and practice paying attention instead of attracting attention. We will bring out focusing on our partners and finding everything they do extremely interesting! What's more, we will be insanely involved, doing everything with passion and faith, believing that what we do is simply enough.

WORKSHOP 10

Saturday Time 16:30-18:30

Wojciech Tremiszewski fot. W. Rojek.jpg

Wojciech Tremiszewski (Tri-City)

Magic words (Eng) (semi advanced/advanced level)

"Thank you", "please" and "forgive me" - these are the magic words we'll be working with. We'll put their meaning into our characters. And then look for courage to say them onstage. This way the story you improvise will be able to become very true and emotional.

Alan Pakosz fot. B.Cieniawa.jpg

Alan Pakosz (Cracow)

Storytelling – how to build interesting stories (Eng) (semi advanced/advanced level) 

During this workshop, you will learn how to create stories that are interesting for the audience, how to focus on one plot, and how to support the main plot by other characters and other plots. You will learn various story structures and we will find out how to make a step form „A” to „B” from „B” to „C”...and so on. And how to make „Z” the most interesting ending in the world!

WORKSHOP 11

Saturday Time 16:30-18:30

WORKSHOP 12

Saturday Time 16:30-18:30

Agnieszka Matan (Warszawa)

Plan B - ćwiczenia na trudne czasy (PL) (poziom średniozaawansowany)

Wszystko się zmieniło i jest to czas na prawdziwy sprawdzian naszej elastyczności i legendarnej zasady “tak i” - czy na pewno jesteśmy w stanie dalej pracować i tworzyć zgodnie z nią? Jak prowadzić warsztaty, kiedy sceny są zamknięte? Zapraszam na praktyczne 2h, w czasie których podzielę się z Wami ćwiczeniami impro, które sprawdzają się online. Chcę się podzielić z Wami zebranymi doświadczeniami, bo wiem, jak impro pomaga w najtrudniejszych chwilach i zachęcić uczestników do tego, by nie rezygnowali z warsztatów, prób lub pracy, nawet kiedy wszystko trzeba zrobić online. Jest to możliwe!

Agnieszka Matan fot. K.Krystosiak.jpg

Kasia Chmara (Bydgoszcz)

 Postać od podstaw (PL) (poziom średniozaawansowany)

Intensywne warsztaty, aby krok po kroku stworzyć swoją postać sceniczną, bez wahania, że coś będzie nie tak, że twoja postać nie będzie wystarczająco silna. Rozbudzisz swoją wyobraźnię, aby podczas tworzenia postaci podczas spektaklu natychmiast pomyślisz o każdym aspekcie i nadasz swojej postaci doskonały i przemyślany obraz, jak rzeźbiarz, stworzysz swoją postać od podstaw.

Kasia Chmara by Dariusz Gackowski.jpg

WORKSHOP 13

Saturday Time 16:30-18:30

WORKSHOP 14

Saturday Time 16:30-18:30

SCHEDULE SATURDAY

 

Panel 18:30-20:00

Poland - repeating trends or looking for a new way / Impro w Polsce - utarte ścieżki, czy własny styl? ENG

 

Poland- Repeating trends or looking for a new way.

Theatrical improvisation in Poland has been dynamically developing for over 10 years. New cities, schools, comedy scenes, festivals, centers gathering fans and improv enthusiasts appear on the polish map. Every year a few hundred new people complete improv workshops for children or adults. This sounds like a fairy tale, but the reality often requires a lot of consistent work. 

In this panel we would like to talk with the representatives of Polish improv centers about whether there is any Polish improv style at all? From their perspective what are the opportunities for development, and what are the challenges facing everyone who runs a school or a theatre? As organizers and organizers of the pro community concentrated in their cities, do they act according to their own plan, or maybe from ready-made solutions that have been tested abroad? Where they get inspiration, resources and how to act? How do they encourage residents of their neighborhood to participate in classes or attend shows? How do they see impro in Poland in 10 years?

 

We have a lot of questions!

The panel will be hosted by Katarzyna Chmara (Bydgoszcz) and Agnieszka Matan (Warsaw)

Guests: 

Małgorzata Różalska (Tri-City)

Mateusz Płocha ( Wroclaw) 

Alan Pakosz (Cracow) 

Szymon Paszek (Silesia)

Szymon Paszek – Improviser, comedian, host and improv instructor. Performing since 2013 and teaching improv since 2015. Founder of Impro Silesia – Silesian Improv Center. Performs with Improv Theatre „A propos”, Improv Duet „Olina&Paś”, plays solo improv and from time to time in Katowice „Teatr Żelazny”  

 

Impro w Polsce - utarte ścieżki, czy własny styl?

 

Improwizacja teatralna w Polsce prężnie rozwija się od ponad 10 lat. Na mapie polskiego impro pojawiają się nowe miasta, szkoły, sceny komediowe, festiwale, ośrodki skupiające miłośniczki i miłośników impro. Każdego roku kilkaset nowych osób kończy warsztaty impro - dzieci i dorosłych. Ten opis brzmi jak bajka, ale rzeczywistość wymaga często dużo pracy i konsekwencji. 

 

W tym panelu porozmawiamy z przedstawicielkami i przedstawicielami polskich miast o tym, czy istnieje w ogóle polski styl impro? Jakie z ich perspektywy są szanse na rozwój improwizacji, a jakie wyzwania stoją przed każdym, kto prowadzi szkołę lub scenę? Czy jako organizatorki i organizatorzy społeczności impro skupionej w ich miastach działają według własnego planu, a może z gotowych rozwiązań, które zostały sprawdzone zagranicą.

 

Skąd czerpią inspiracje i środki do działania? Jak zachęcają mieszkańców i mieszkanki swojej okolicy do uczestnictwa w zajęciach lub chodzenia na spektakle? Jak widzą impro w Polsce za 10 lat?

 

Mamy wiele pytań!

 

Panel poprowadzą Dla Was Katarzyna Chmara (Bydgoszcz) i Agnieszka Matan (Warszawa). 

 

Porozmawiamy z:

 

Gosią Różalską (Trójmiasto)

Mateuszem Płochą (Wrocław)

Alanem Pakoszem (Kraków)

Szymonem Paszkiem (Katowice)

 

Szymon Paszek improwizator, komik, konferansjer, trener impro. Prywatnie - człowiek.

Związany ze sceną od 2013 r., od 2015r. uczy improwizacji. Jest prezesem Impro Silesia, liderem teatru improwizacji komediowej „A propos,1/2 duetu Olina&Paś, grywa solo impro, a co jakiś czas można  zobaczyć na scenie Teatru Żelaznego w Katowicach.

20:15 Party 

Contact

 

© 2020 Proudly created by MAYBE GOOD 

  • Instagram
  • IFO auf Facebook